ไฟล์คุกกี้

เว็บไซต์ KnowGaucher.info ใช้คุกกี้เพื่อให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ผลดีที่สุด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อแสดงว่าท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้เหล่านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราแสดงอยู่ด้านล่าง

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์อาจบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไฟล์คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของท่านได้ในครั้งถัดไปที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ KnowGaucher.info ใช้คุกกี้อย่างไร?

คุกกี้ที่เราใช้ทำหน้าที่แตกต่างกันสามข้อ:

1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ

คุกกี้หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กชนิดนี้เป็นไฟล์คุกกี้ที่ "จำเป็นต้องมี" เนื่องจากไฟล์เหล่านี้จำเป็นต่อการช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น หากท่านป้อนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา อาจมีการตั้งค่าคุกกี้เพื่อช่วยให้ท่านไม่ต้องป้อนรายละเอียดเหล่านี้ในทุกครั้งที่เข้าใช้งาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน และจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดบราวเซอร์

2. คุกกี้เพื่อประเมินผลการให้บริการ

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้เยี่ยมและใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น เราสามารถตรวจสอบว่าหน้าใดมีการเข้าชมมากที่สุด และเวลาเฉลี่ยที่ผู้เยี่มชมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน: ข้อมูลที่เราได้รับจากคุกกี้เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของสถิติโดยรวม

ไฟล์คุกกี้เหล่านี้จะยังคงถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน แม้ว่าท่านจะปิดบราวเซอร์ไปแล้ว แต่สามารถลบทิ้งได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อ 'ฉันจะควบคุมหรือลบไฟล์คุกกี้ได้อย่างไร?'

3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งการทำงานของเวบไซต์ให้เหมาะกับท่านและช่วยจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ของท่าน เช่น หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยอุปกรณ์มือถือ แต่เลือกที่จะเข้าเว็บไซต์หลัก (ไม่ใช่สำหรับอุปกรณ์มือถือ) อาจมีการตั้งค่าคุกกี้เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือ คุกกี้เหล่านี้จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน ไฟล์คุกกี้เหล่านี้อาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านแม้จะปิดบราวเซอร์ไปแล้ว แต่สามารถลบทิ้งได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อ 'ฉันจะควบคุมหรือลบไฟล์คุกกี้ได้อย่างไร?

ฉันจะควบคุมหรือลบไฟล์คุกกี้ได้อย่างไร ?

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่านเพื่อปิดกั้นไฟล์คุกกี้หรือเตือนท่านหากมีการตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน ท่านยังสามารถใช้เว็บบราวเซอร์ของท่านลบไฟล์คุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน โปรดดูวิธีการใช้บราวเซอร์ของท่าน หรือ ดูที่หน้าจอ Help เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับหรือแก้ไขการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราบางส่วนอาจทำงานไม่ถูกต้องหากท่านปิดการใช้คุกกี้